irrideo

irrideo
inrideo (irr-), 2, laugh at, mock, Mk. 5:40; A. 2:13; 17:32; G. 6:7.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • ԱՅՊՆ — ( ) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 11c, 12c գ. Որպէս տճկ. ա՛յպ, այը՛պ Ամօթ. ամօթալի պակասութիւն. առիթ այպանութեան. խայտառակ ինչ. խաղքութիւն. ... αἱσχρόν, αἷσχος probrum, probrosum, turpitudo, dedecus, pudor… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՊԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0093 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 12c ն. (լծ. թ. այըպլամագ) παίζω, ἑμπαίζω, καταπαίζω , καταγελάω, μυκτηρίζω, χλευάζω, γελάω illudo, derideo, irrideo, subsanno Այպն առնել. խազ առնել. ծաղր առնել. ունչս առնել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՍՐՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԴՍՐՈՎԵՄ որ եւ ԴՐՍՈՎԵԼ. διασύρω, καταγινώσκω , καταγελάω, ὐβρίζω, κακούω, κακῶς λέγω, διαβάλλω distraho, detraho, irrideo, contumelia afficio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴՐՍՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 1 0641 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ն. ԴՍՐՈՎԵՄ որ եւ ԴՐՍՈՎԵԼ. διασύρω, καταγινώσκω , καταγελάω, ὐβρίζω, κακούω, κακῶς λέγω, διαβάλλω distraho, detraho, irrideo, contumelia afficio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԱՂՐ — (ղու, կամ ղեր, եւս եւղրու.) NBH 1 1003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. γέλως risus γελοιασμός , κατάγελως irrisio, derisio. Արմատ բառիս Ծիծաղ. եւ Ծաղիկ. (լծ. ընդ ձաղ. խաղ.) Ուախ ժպտումն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԾԻԾԱՂԻՄ — (եցայ.) NBH 1 1015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ձ. γελάω, ἑκγελάω, καταγελάω rideo, irrideo, derideo եւն. Ծաղկիլ երեսաց ծաղու. ցուցանել զծաղր ուրախական, կամ այպանողական. ժպտիլ, որ է թեթեւ ծաղր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՏԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 1060 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c ն.չ. ἑμπαίζω illudo καταγελάω irrideo εὑτραπελεύω facetiis vel scurrilitati deditus sum. Կատակ առնելով ծաղրել. խաղ առնել. հեգնել. երգիծանել. խաղալ բանիւք. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԵՆԳՆԵՄ — (եցի.) NBH 2 0085 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ՀԵՆԳՆԵՄ καταγελάω, χλευάζω, διασύρω derideo, irrideo, sibilum edo κωμῳδέω mordacibus verbis incesso, traduco. որ եւ ՀԵԳՆԵԼ. Այպն առնել. խաղ առնել. ծաղր առնել. շչել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՁԱՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0145 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἑμπαίζω illudo, deludo μωκάω, ομαι irrideo, derideo, subsanno ἑκπομπεύω , θριαμβεύω traduco ignominiose, triumpho. Ձաղ՝ խաղ՝ ծաղր կամ այպն առնել. հրապարակաւ ծանակել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՅ — ( ) NBH 2 0320 Chronological Sequence: Early classical ՅԱ՛Յ ԿԱՐԴԱԼ կամ ԱՌՆԵԼ. ἑπιτωθάζω irrideo, effuse cachinnor ἑγκαλέω , συντρίβω accuso, contero. Հեգնական կամ անհաստատ բանիւ այպն առնել, ծաղրել, եւ աշխատ առնել. պարտաւոր առնել. եա՛, հա՛, հա՛յ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՒՆՉ — (ունչք, ընչաց, կամ ունչաց.) NBH 2 0551 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 12c, 15c գ. ῤίς, μυκτήρ nares, nasus եւ μύσταξ mystax. իտ. mustacchio, baffe, baffette. (արմատ Շունչ բառին.) Զգայարան հոտառութեան եւ շնչառութեան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”